ČLANOVI

Dokumenti

Strategija razvoja ljudskih potencijala BBŽ 2015.-2020.

Dokumenti / 12. 01. 2016.
Županijske strategije razvoja ljudskih potencijala usmjerene su na lokalna pitanja i potrebe, analiziraju stanje i trendove na tržištu rada uzimajući u obzir lokalne prednosti i slabosti, dostupnu institucionalnu podršku, relevantne dionike itd., i provode sve to kroz posebne mjere i postupke. Lokalna partnerstva za zapošljavanje dopunjuju nacionalnu politiku zapošljavanja prilagođavajući je regionalnim potrebama tržišta rada i njihovim posebnostima. Oni okupljaju dionike iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora i podržavaju komunikaciju, razmjenu i suradnju na lokalnoj razini. Strategija koja je pred vama izrađena je za razdoblje od 2015. do 2020. godine, što odgovara programskom razdoblju na razini Europske unije i programskom razdoblju za koje se donose glavni strateški dokumenti RH. Stručna podloga i podrška pri izradi ovog dokumenta pružena je u sklopu projekta Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza II, koji se financirao u sklopu Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, IPA 2007.-2013.  Planirane konkretne aktivnosti, rokove i predviđena sredstva možete pronaći u pratećem Akcijskom planu koji je donesen za isto programsko razdoblje.
+ više

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Dokumenti / 01. 04. 2016.
Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave. Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih. Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: - Više od trećine sredstava namijenjeno je mjerama za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju nezaposlenih osoba. Naglasak je osobito stavljen na učinkovite mjere aktivne politike tržišta rada za mlade, dugotrajno nezaposlene, žene i starije radnike, kao i na preventivne mjere za smanjenje rizika od gubitka radnih mjesta u izmijenjenim gospodarskim prilikama. - Oko 28 posto proračuna OP-a investirat će se u osiguravanje adekvatnog usklađenja znanja i vještina s potrebama tržišta rada i u tom će se smislu poticati tercijarno obrazovanje, strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje te poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju. - Aktivnosti vezane uz područje socijalnog uključivanja predviđaju promicanje socijalne i ekonomske jednakosti, suzbijanje diskriminacije, prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, poboljšanje dostupnosti i održivosti socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i poticanje društvenog poduzetništva. - Potpora javnoj upravi obuhvaćena je kroz aktivnosti poboljšanja kapaciteta i usluga javne uprave, uključujući bolje upravljanje javnim financijama, razvoj e-uprave i borbu protiv korupcije. Predviđa se i promicanje javnog dijaloga, partnerstva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih partnera. U pravosuđu se osobit naglasak stavlja na poboljšanje učinkovitosti i neovisnosti. Izvor: www.strukturnifondovi.hr
+ više

Strategija razvoja ljudskih potencijala BBŽ 2011-2014

Dokumenti / 13. 02. 2014.
Strategije razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije oslanja se na nekoliko baznih dokumenata. To su Nacionalni strateški referentni okvir (2012-2013), Zajednički memorandum o situaciji u zapošljavanju, Zajednički memorandum o socijalnoj uključenosti, IPA Operativni program za razvoj ljudskih potencijala (2007-2009), Strategija za razvoj strukovnog obrazovanja (2008-2013), te Županijska razvojna strategija (2011-2013).
+ više

Razvojna strategija BBŽ

Dokumenti / 13. 02. 2014.
Razvojna strategija Bjelovarsko-bilogorske županije 2011. - 2013. Komunikacijska strategija za upravljanje i provedbu Razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije
+ više

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost