ČLANOVI

HGK Županijska komora Bjelovar - O NAMA

Današnja Županijska komora Bjelovar osnovana je 01. listopada 1962. godine, kada je rješenjem Narodnoga odbora kotara Bjelovar osnovana Kotarska privredna komora sa sjedištem u Bjelovaru, u čijoj organizacijskoj strukturi postoje gospodarske sekcije te od tada kontinuirano djeluje mijenjajući organizacijski i teritorijalni ustroj.
- Pvi pisani tragovi o postojanju komorskoga organiziranja na području današnje Bjelovarsko-bilogorske županije sačuvani u Državnome arhivu Bjelovar datiraju iz 1922. godine.
Temeljem Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori koji je Sabor RH donio 1991. godine i Odluke HGK o osnivanju županijskih komora od 22. prosinca 1993. godine, u sastavu HGK djeluje dvadeset županijskih komora, među kojima je i Županijska komora Bjelovar.
- Županijska komora Bjelovar danas ima gotovo 1200 aktivnih članica s 14.618 tisuća zaposlenih koji su u 2013. godini ostvarili više od 7 milijardi kuna ukupnoga prihoda i gotovo 795 milijuna kuna izvoza.

PROMOCIJA GOSPODARSTVA
• Promocija gospodarstva članica Komore središnja je aktivnost Županijske komore Bjelovar, koja se provodi kroz organiziranje nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama.
• Radi promicanja i poticanja gospodarske suradnje organizira gospodarske susrete stranih delegacija u našoj županiji kao i posjete gospodarstvenika drugim županijama i državama.
• Prati i informira članice o zakonskim odredbama ekonomske politike i o propisima vezanim za poslovanje s inozemstvom, posebice one koje se odnose na WTO i europske integracije.

PUBLIKACIJE
• Izdaje se gospodarski bilten “Mreža” u kojem iskazuje stanje i analizira kretanja u gospodarstvu, poslovanje tvrtki i njihov bonitet, te vanjskotrgovinsku razmjenu.
• Izdaje se i “Gospodarski info posrednik” koji sadrži informacije o ponudi i potražnji roba, usluga i otpada s domaćeg i inozemnog tržišta, održavanju sajmova, natječajima i slično.

DOPUSNICE, LICENCIJE, ATA KARNETI
Županijska komora Bjelovar pruža usluge izdavanja dopusnica za međunarodni cestovni promet. Izdaje potvrde o kapitalu potrebne za dobivanje licencija za međunarodni prijevoz. Izdaje uvjerenja o podrijetlu robe koja se izvozi, Certificate of origin FORM A – preferencijalno uvjerenje i Certificate of origin – nepreferencijalno uvjerenje. Posreduje kod izdavanja ATA karneta koji se koriste za privremeni izvoz.
Komora Bjelovar u suradnji sa Središnjicom pruža svojim članicama sljedeće usluge:
• Svjetska komorska poslovna mreža - World Chambers Net Međunarodne trgovačke komore (ICC) iz Pariza. Sadrži aplikacije: Registar komora; Svjetska ponuda i potražnja robe i usluga; Elektronsko poslovanje; Poslovne informacije iz svijeta.
• Poslovna mreža komora Centralne Europe-CEEN. Sastoji se od dvije cjeline: dokumentacijskog sustava koji sadrži političke i ekonomske podatke o svakoj zemlji; ponude i potražnje roba i usluga u kojoj su sadržani podaci o ponuditelju ili tražitelju roba ili usluga. Sustavu se pristupa putem interneta preko adrese: www.ceen.com
• Burza robe i usluga. Zainteresirane tvrtke ili pojedinci mogu Komori dostaviti svoju ponudu roba i usluga ili tražiti određenu robu ili usluge, pa tako računalnim povezivanjem komora doprinosi povezivanju poslovnih partnera.
• Subjekti hrvatskoga gospodarstva. Komora posjeduje vlastitu bazu podataka u kojoj se nalaze podaci aktivnih tvrtki: poslovni registar, financijski rezultati, proizvodi i usluge, uvoz i izvoz.
• Baza članica Komore Bjelovar. Baza sadrži podatke o članicama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, a moguće ju je pretraživati po djelatnostima i nekim drugim kriterijima.
• Baza Trgovačkoga suda. Putem informacijskog sustava Komore moguće je koristiti osnovne podatke iz baze Trgovačkog suda o tvrtkama koje su registrirane.
• BIZNET SUSTAV gospodarstvenicima omogućuje brz i jednostavan pristup poslovnim informacijama i bazi poslovnih subjekata putem interneta.

OSTALE DJELATNOSTI
Poduzetnicima se pružaju i sljedeće informacije o:
• pitanjima povezanim o mogućnostima suradnje s Europskom unijom.
• EAN sustavu za označavanje proizvoda, usluga i lokacija kao vrhunskom servisu za tržišno poslovanje.
• Označavanju kvalitetnih hrvatskih proizvoda znakom Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko i postupku za dobivanje prava uporabe znaka za proizvode.
• Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima ISO normi u cilju sustavnog osiguranja kvalitete ili upravljanja kvalitetom.

PROJEKTI KOJE PROVODIMO

HGK Županijska komora Bjelovar / 09. 09. 2014.
- Improving Capacities of Local Partnersip for Emloyment - BIZimpact II Project (Improving Information to the Croatian Business Community) - SMEPASS II 

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost