ČLANOVI

HOK Obrtnička komora BBŽ POU Bjelovar - O NAMA

Obrtnička komora bjelovarsko - bilogorske županije osnovana je Odlukom Skupštine Obrtničke komore bjelovarsko - bilogorske i koprivničko - križevačke županije dana 26. listopada 1994. godine s ciljem promicanja obrtništva. Tijela Komore su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.

Komora promiče, usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva, te zastupa i predstavlja članove Komore pred tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama., a promiče obrt i obrtništvo poticanjem i organiziranjem nastupa na sajmovima i uspostavljanjem poslovnih kontakata.

Ostali zadaci ove Komore su davanje stručne pomoći organizacijom seminara i stručnih predavanja, davanjem stručnih savjeta pri osnivanju i poslovanju obrta, davanje stručnih mišljenja, primjedbi i prijedloga odgovarajućim tijelima kod donošenja propisa od interesa za obrtništvo, iniciranjem izmjena i dopuna propisa i dokumenata od interesa za obrtništvo, te sudjelovanje pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike.

Jedan od zadataka Komore je i sudjelovanje u obrazovanju za obrtnišvo putem promicanja i organiziranja majstorskih ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti.

Majstorski ispiti se mogu polagati za zanimanja:

1. ALATNIČAR
2. AUTOELEKTRIČAR
3. AUTOMEHANIČAR
4. AUTOSERVISER
5. BRAVAR
6. DIMNJAČAR
7. ELEKTROINSTALATER
8. ELEKTROMEHANIČAR
9. ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR
10. FRIZER
11. FOTOGRAF
12. GRADITELJ BRODOVA
13. INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
14. KEMIJSKI ČISTAČ
15. KLESAR
16. KOTLAR
17. KOZMETIČAR
18. KROJAČ MUŠKE ODJEĆE
19. KROJAČ ŽENSKE ODJEĆE
20. KRZNAR
21. KUHAR
22. LIMAR
23. MESAR
24. MLJEKAR 25. NATKONOBAR
26. OBUĆAR
27. OČNI OPTIČAR
28. ORTOPEDSKI OBUĆAR
29. PEDIKER
30. PLINOINSTALATER
31. PRECIZNI MEHANIČAR
32. PUŠKAR
33. SLASTIČAR
34. STAKLAR
35. SOBOSLIKAR-LIČILAC
36. STOLAR
37. STROJOBRAVAR
38. TESAR
39. TOKAR
40. VODOINSTALATER
41. ZIDAR
42. ZLATAR

Ispiti stručne osposobljenosti polažu se za zanimanja:

1. ARMIRAČ
2. BRUSAČ ALATA
3. CVJEĆAR-ARANŽER
4. DRVOGALANTERIST
5. DRVOTOKAR
6. ELEKTROZAVARIVAČ
7. GRAĐEVINSKI STAKLAR
8. GRAVER PEČATOREZAC
9. IZOLATER
10. KERAMIČAR
11. MASER
12. MEHANIČAR ZA BICIKLE
13. PARKETAR
14. PODOPOLAGAČ
15. SKUPLJAČ GLJIVA
16. TERACER
17. VULKANIZER
18. PEČENJAR (pečenjarnica)
19. PRIPREMATELJ BUREKA I PIZZA (pizzeria )
20. PRIPREMATELJ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA
21. POSLUŽITELJ JELA I PIĆA
22. ZAVARIVAČ PLINOM
23. OSPOSOBLJAVANJE ZA TRGOVAČKO POSLOVANJE
24. OSPOSOBLJAVANJE ZA TRGOVAČKO POSLOVANJE I POZNAVANJE ROBE
25. POMOĆNI PRODAVAČ- prodaja robe na kiosku

U PRIPREMI

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost