ČLANOVI

HZZ PU Bjelovar - O NAMA

Hrvatski zavod za zapošljavanje je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (N.N.br 80/08) sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Djelatnosti Zavoda su: posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje radi povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje u slučaju nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada radi poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Hrvatski zavod za zapošljavanje organizacijski djeluje putem Središnjeg ureda sa sjedištem u Zagrebu i preko mreža područnih ureda (22 područna ureda) i ispostava (95 ispostava). Teritorijalni raspored područnih ureda utvrđen je Statutom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Područni ured Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske županije. U okviru područnog ureda djeluje četiri ispostava: Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje.

Područni ured Bjelovar kao dio Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svom radu razvija i provodi aktivnosti predviđene strateškim ciljevima HZZ, a u suradnji s regionalnom i lokalnom samoupravom, civilnim i gospodarskim sektorom inicira i sudjeluje u izradi i provedbi projekta financiranih iz fondova EU.


Kontakt

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNI URED BJELOVAR

A.K.Miošića 7, Bjelovar

Telefon: 043/611-100
Fax: 043/241-704

E-mail: hzz.bjelovar@hzz.hr

Web: www.hzz.hr/

Zaposlite nas! - mladi i visokoobrazovani

HZZ PU Bjelovar / 21. 12. 2015. Vrijednost: 106.650,50 eura (86,46% sufinancirano od strane EU) Trajanje: 25.02.2015. - 24.02.2016. Opći cilj projekta: pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljivosti visoko obrazovanih nezaposlenih osoba u BBŽ Specifični ciljevi projekta: povećanje zapošljivosti visokoobrazovanih osoba u BBŽ kroz rad na EU projektima i programu napredne IT tehnologije te

Korak na tržište rada kroz Job klub

HZZ PU Bjelovar / 21. 12. 2015. Vrijednost: 82.081,14 eura (70,53% sufinancirano od strane EU) Trajanje: 30.01.2015.-29.01.2016. Opći cilj projekta: pridonjeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljivosti nezaposlenih osoba u BBŽ Specifični ciljevi projekta: stvaranje nove usluge HZZ-a za klijente kroz razvoj Job klub modela i povećanje znanja i vještina 120 nezaposlenih osoba na

Socijalno poduzetništvo - nove kompetencije komercijalista

HZZ PU Bjelovar / 22. 12. 2015.
Vrijednost projekta: 849.073.11 kn Trajanje projekta: 12 mjeseci Opći cilj projekta: Modernizirati postojeći strukovni kurikulum za zanimanje komercijalist, uvođenjem suvremenih i inovativnih procesa, sadržaja, metoda i aktivnosti s ciljem stjecanja relevantnih kompetencija učenika srednjih strukovnih škola i povećanje njihove zapošljivosti Specifični ciljevi projekta:

JAČANJE LOKALNIH KAPACITETA ZA EDUKACIJU PROGRAMERA MOBILNIH APLIKACIJA BE WORLD CLASS

HZZ PU Bjelovar / 10. 09. 2014.
Nositelj projekta: POU Algebra Natječaj: IPA IV Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih Partneri: Tehnička škola Bjelovar, Strukovna škola Đurđevac, BBŽ Suradnici: HZZ PU Bjelovar, HZZ Ispostava Đurđevac i KKŽ Vrijednost: 150.000 € Trajanje: 18.10.2013. – 17.10.2014. Cilj projekta: poboljšati kvalitetu tehničkog obrazovanja odraslih u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivni

SEKTORSKI EDUKACIJSKI MODEL

HZZ PU Bjelovar / 10. 09. 2014.
Nositelj projekta: Gospodarska škola Varaždin Natječaj: IPA IV Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih Partneri: Pučko otvoreno učilište Šibenik; Pučko otvoreno učilište Bjelovar; Pučko otvoreno učilište Obris, Požega; Ivora, škola informatike Varaždin Suradnici: Hrvatska poljoprivredna komora

PODRŠKA OSOBAMA S OŠTEĆENJEM VIDA – OSOBNA POMOĆ ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA

HZZ PU Bjelovar / 09. 09. 2014.
Nositelj projekta: Hrvatski savez slijepih Natječaj: IPA IV Širenje mreže socijalnih usluga Partneri: HZZ PU Bjelovar, HZZ PU Križevci, HZZ PU Sisak, HZZ PU Virovitica i HZZ PU Karlovac Vrijednost: 163.432,73 € Trajanje: 18.03.2014. – 17.09.2015.   Cilj projekta: Kroz socijalne usluge stvoriti preduvjete za lakše zapošljavanje mladih slijepih i

OBRATI POZORNOST, PREUZMI ODGOVORNOST: VOLONTIRAJ!

HZZ PU Bjelovar / 09. 09. 2014.
Nositelj projekta: Klub liječenih alkoholičara Bjelovar Natječaj: IPA IV Podrška programa organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva na jačanju gospodarske i društvene kohezije Partneri: Socijalna zadruga PRUŽIMO RUKE, Udruga IRIS, Visoka tehnička škola Bjelovar, Grad Bjelovar, Zajednica klubova lije

Razvoj ljudskih resursa za bolje korištenje obnovljive sunčeve energije

HZZ PU Bjelovar / 09. 09. 2014.
Nositelj projekta: Instruktažni centar Križevci ustanova za obrazovanje odraslih Natječaj: IPA IV Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja Partneri: Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko- bilogorska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje (područni uredi Bjelovar i Križevci) te Instruktažni centar d.o.o. Vrijednost: 175.267,71 €

REACH-out

HZZ PU Bjelovar / 05. 09. 2014. Nositelj projekta: Zadarska županija Natječaj: IPA IV Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina Partneri: BBŽ, Zadarska razvojna agencija, Udruga BILOGORA, Udruga Svjetlo Zadar, HZZ PU Bjelovar i PU Zadar Vrijednost:  213.442,74 € Trajanje: 01.09.2013.-30.04.2015. Ciljevi projekta: Cilj projekta je povećati stupanj integracije na trži

Pletenica života

HZZ PU Bjelovar / 22. 12. 2015.
Vrijednost projekta: 1.141.001,89 kn (bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH) Trajanje projekta: 14 mjeseci Opći cilj projekta: doprinijeti povećanju mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih članova obitelji s ovisnim članom i razviti nove socijalne usluge Specifični ciljevi projekta: povećati mogućnosti za

Zajedno do posla

HZZ PU Bjelovar / 21. 12. 2015.
Vrijednost projekta: 840.720,07 kn Trajanje projekta: 14 mjeseci  Opći cilj projekta: omogućiti ovisnom članu obitelji (osobi u potrebi za pomoći) da što dulje ostane u svome domu a da se pritom radno sposobnom članu obitelji omogući stjecanje dodatnih znanja i vještina kako bi se

Vrtovi Rudolfa Steinera - Uzgajam i sadim, život svoj gradim

HZZ PU Bjelovar / 20. 12. 2015.
Vrijednost projekta: 681.546,70 kn Trajanje projekta: 26. lipnja 2015. - 25. kolovoza 2016. Opći cilj projekta: povećanje zapošljivosti osoba s intelektualnim poteškoćama Specifični ciljevi projekta: formiranje vrtova s ekološkom/biodinamičkom proizvodnjom, povećanje razine sposobnosti i vještina polaznika za (samo)zapošljavanje i razvoj poduzetni

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost