ČLANOVI

Vijesti

Održana završna konferencija projekta “Korak bliže zaposlenju”

Vijesti / 15. 11. 2020.

14. svibnja 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Korak bliže zaposlenju“ financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine. Riječ je o projektu čija ukupna vrijednost iznosi 2.029.826,95 kn dok ukupno prihvatljivi troškovi iznose 1.981.239,17 kn.
Nositelj projekta je Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije koja predstavlja i Tehničko tajništvo. Projekt se provodio 30 mjeseci, od 14. svibnja 2018. godine do 14. studenog 2020. godine. Partneri u provedbi projekta bili su Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Bjelovar i Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije.

Opći cilj projekta bio je poticanje poduzetničke kulture u društvu radi rasta poduzetništva i obrtništva te povećanje stope samozapošljavanja i zapošljavanja dok su specifični ciljevi projekta bili jačanje kompetencija i povećanje (samo)zapošljavanja dionika na tržištu rada na području Bjelovarsko-bilogorske županije kao i jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije.
Završna konferencija projekta održana je 10. studenog 2020. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, dionici su sudjelovali i putem ZOOM aplikacije zbog poštivanja epidemioloških mjera. Sve aktivnosti navedene u projektu, usmjerene su tržišno orijentiranom pristupu zapošljavanja, što posljedično pridonosi smanjenju broja nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na području BBŽ, mijenjanju slike gospodarstva BBŽ i ostvarivanju osnove strategije Europa 2020.

Kroz projekt je bilo predviđeno održavanje pet osposobljavanja, održana su tri i to za računalnog operatera, samostalnog knjigovođu i za AutoCAD specijalista. Nisu održana osposobljavanja za poslove CNC operatera i za montera suhe gradnje zbog malog broja polaznika koji su ispunjavali uvjete.
U projektu je bilo predviđeno i održavanje edukacija za nezaposlene osobe u svrhu promocije i jačanja svijesti o poduzetništvu te su održane edukacije s temom „Uvjeti za otvaranje i vođenje obrta“ i „Uvjeti za otvaranje i vođenje poduzeća“. Cilj ovih edukacije bilo je motivirati polaznike za otvaranje poduzeća i obrta te ih upoznati sa prvim koracima i pretpostavkama za otvaranje. Polaznike su edukacije motivirale te su se odlučili prijaviti na natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti koje su se dodjeljivale u sklopu ovog projekta.

Od velikog broja pristiglih prijava, dodijeljeno je 11 potpora i to za 5 obrta i 6 poduzeća. Neke od njih navodimo u nastavku: Pixelio - obrt za web dizajn; Studio Smart – obrt za njegu i održavanje tijela; ALL4u – obrt za posredovanje u trgovini; Artana; Cvrčak – igraonica i rođendaonica; Chic – salon ljepote; Somaflow studio; Rokan – fast food; Mooz colors.

Jedna od predviđenih aktivnosti bila je i savjetovanje članova Lokalnog partnerstva kroz radionice na temu razvoja i upravljanja partnerstvom koje je održao gosp. Zrinski Pelajić.
U projektu je ukupno sudjelovalo 108 sudionika od kojih je 81 žena.

+ više

Održana Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije

Vijesti / 16. 07. 2020.

Dana 10. srpnja 2020. godine u Velikoj vijećnici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održana je Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije. Prisustvovalo je 22 člana Lokalnog partnerstva. Predložen dnevni red bio je prijedlog i izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, članova upravnog odbora i tajništva LPZ-a BBŽ; rasprava o budućim aktivnostima i projektima u sklopu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, predstavljanje projekta „Korak bliže zaposlenju“ i zadnja točka dnevnog reda -razno.
Nakon što je utvrđen kvorum pristupilo se glasovanju za izbor navedenih funkcija u Lokalnom partnerstvu.

Tako je za predsjednicu izabrana gđa. Martina Topalović, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Bjelovar; za zamjenika predsjednice izabran je Igor Brajdić, zamjenik gradonačelnika grada Bjelovara; za zamjenicu predsjednice izabrana je gđa. Slobodanka Čalić, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za upravni odbor izabrani su sljedeći članovi: gđa. Đurđa Adlešić (Socijalna zadruga „Pružimo ruke“), gđa. Tatjana Badrov (Veleučilište u Bjelovaru), gđa. Martina Bereš (Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Bjelovar), gđa. Zvjezdana Galkowski (Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar), gosp. Slavko Prišćan (Općina Rovišće), gđa. Marina Sikora (Javna ustanova Razvojna agencija BBŽ) i gđa. Adela Zobunđija (Pro Konzaltnig d.o.o.).
Za tajnicu Lokalnog partnerstva izabrana je gđa. Marina Sikora iz Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Nadalje, predstavljen je projekt „Korak bliže zaposlenju“ čiji je nositelj Javna ustanova razvojna agencija BBŽ, provedene aktivnosti kao i aktivnosti koje se moraju provesti. Značajno za spomenuti je da je u sklopu aktivnosti ovog projekta „Pružanje potpore samozapošljavanju dodjelom potpore male vrijednosti“ odobreno 11 potpora za samozapošljavanje i zaposleno 20 osoba.
Također, predloženo je ažuriranje Poslovnika o radu o čemu su se svi članovi usuglasili te će im biti proslijeđen Poslovnik o radu kako bi dali prijedloge, komentare i sugestije.
Održavanje sjednice upravnog odbora LPZ-a BBŽ kao i Skupštine najavljeno je za rujan 2020. godine.

+ više

Održana Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije

Vijesti / 16. 07. 2020.

Dana 10. srpnja 2020. godine u Velikoj vijećnici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održana je Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije. Prisustvovalo je 22 člana Lokalnog partnerstva. Predložen dnevni red bio je prijedlog i izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, članova upravnog odbora i tajništva LPZ-a BBŽ; rasprava o budućim aktivnostima i projektima u sklopu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, predstavljanje projekta „Korak bliže zaposlenju“ i zadnja točka dnevnog reda -razno.
Nakon što je utvrđen kvorum pristupilo se glasovanju za izbor navedenih funkcija u Lokalnom partnerstvu.

Tako je za predsjednicu izabrana gđa. Martina Topalović, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Bjelovar; za zamjenika predsjednice izabran je Igor Brajdić, zamjenik gradonačelnika grada Bjelovara; za zamjenicu predsjednice izabrana je gđa. Slobodanka Čalić, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za upravni odbor izabrani su sljedeći članovi: gđa. Đurđa Adlešić (Socijalna zadruga „Pružimo ruke“), gđa. Tatjana Badrov (Veleučilište u Bjelovaru), gđa. Martina Bereš (Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Bjelovar), gđa. Zvjezdana Galkowski (Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar), gosp. Slavko Prišćan (Općina Rovišće), gđa. Marina Sikora (Javna ustanova Razvojna agencija BBŽ) i gđa. Adela Zobunđija (Pro Konzaltnig d.o.o.).
Za tajnicu Lokalnog partnerstva izabrana je gđa. Marina Sikora iz Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Nadalje, predstavljen je projekt „Korak bliže zaposlenju“ čiji je nositelj Javna ustanova razvojna agencija BBŽ, provedene aktivnosti kao i aktivnosti koje se moraju provesti. Značajno za spomenuti je da je u sklopu aktivnosti ovog projekta „Pružanje potpore samozapošljavanju dodjelom potpore male vrijednosti“ odobreno 11 potpora za samozapošljavanje i zaposleno 20 osoba.
Također, predloženo je ažuriranje Poslovnika o radu o čemu su se svi članovi usuglasili te će im biti proslijeđen Poslovnik o radu kako bi dali prijedloge, komentare i sugestije.
Održavanje sjednice upravnog odbora LPZ-a BBŽ kao i Skupštine najavljeno je za rujan 2020. godine.

+ više

Održane edukacije u okviru projekta „Korak bliže zaposlenju“

Vijesti / 12. 02. 2020.

28. i 29. studenog 2019. godine održana je prva edukacija "Upravljanje Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije". Edukacija je provedena u okviru projekta "Korak bliže zaposlenju" u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.01.3.1.01.0065) koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. a čiji je nositelj Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije.

Edukacija je obuhvaćala prikaz recentnog stanja gospodarstva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, kretanja na tržištu rada u Županiji zatim pregled funkcioniranja Lokalnih partnerstava u Europskoj unij kao i u svijetu. Nadalje, prikazan je pregled funkcioniranja Lokalnog partnerstva u Republici Hrvatskoj kao i pregled trenutnog stanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, mogućnosti daljnjeg razvoja i unaprijeđenja funkcioniranja LPZ-a BBŽ kao i prijedlozi održivog modela upravljanja Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje.

28. i 29. siječnja 2020. te 4. veljače 2020. godine održana je druga edukacija pod nazivom "Povezivanje i razvoj Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije". Edukacija je obuhvaćala analizu upitnika vezanog uz unaprjeđenje funkcioniranja LPZ-a BBŽ koji su ispunili članovi Lokalnog partnerstva a ticalo se ocjene dosadašnjeg funkcioniranja, načina informiranja o aktivnostima lokalnog partnerstva, vidljivosti u javnosti te prijedlozima za povećanje vidljivosti, internoj komunikaciji, informiranosti o aktivnostima LPZ BBŽ u javnosti i prijedlozima poboljšanja, organizacijskom modelu, financiranju, pravnom obliku kao i prijedlozima jačanja kapaciteta članova LPZ BBŽ.

Također, analizirala se Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije 2015.-2020. odnosno uloga i zadaci LPZ BBŽ, swot analiza, strateški ciljevi razvoja ljudskih potencijala u Županiji, strateški prioriteti razvoja ljudskih potencijala u Županiji kao i praćenje provedbe Strategije te analiza mjera i aktivnosti.

4. veljače 2020. godine održan je nastavak druge edukacije na kojoj je bilo riječi o repozicioniranju LPZ-a BBŽ kao ključnog aktera u razvoju politika i projekata na tržištu rada odnosno dani su prijedlozi daljnjeg razvoja i unaprijeđenja funkcioniranja LPZ-a BBŽ, prijedlog održivog modela upravljanja, prijedlog za poboljšanje vidljivosti, prijedlog za poboljšanje interne i eksterne komunikacije LPZ BBŽ kao i prijedlozi za praćenje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala BBŽ te kako osigurati da se LPZ BBŽ pozicionira kao ključni akter u razvoju politika i projekata na tržištu rada u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

+ više

Edukacija „Upravljanje Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije“

Vijesti / 26. 11. 2019.

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije poziva članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje na edukaciju na temu "Upravljanje Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije".

Edukacija će se održati u prostorijama Bjelovarsko-bilogorske županije, adresa: Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar u sljedećim terminima:

- 28. studenog 2019. godine (četvrtak), u trajanju od 10:00 do 14:00 sati,

- 29. studenog 2019. godine (petak), u trajanju od 9:00 do 13:00 sati.

Ciljevi edukacije su dati prikaz trenutnog stanja tržišta rada u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dati pregled funkcioniranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, dati pregled trenutnog stanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, ukazati na mogućnosti daljnjeg razvoja i unapređenja funkcioniranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije te dati prijedlog održivog modela upravljanja partnerstvom.

Ova edukacija se provodi u okviru projekta "Korak bliže zaposlenju", u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije nositelj je navedenog projekta i provodi ga u partnerstvu sa Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Bjelovar i Obrtničkom komorom Bjelovarsko-bilogorske županije.

+ više

Projekt „Korak bliže zaposlenju“

Vijesti / 18. 09. 2019.

14.5.2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Riječ je o projektu "Korak bliže zaposlenju" čija ukupna vrijednost iznosi 2.029.826,95 kuna dok ukupno prihvatljivi troškovi iznose 1.981.239,17 kuna. Navedeni projekt je prijavljen na javni poziv "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III" a čiji je nositelj Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije koja predstavlja i Tehničko tajništvo.

Projekt se provodi u partnerstvu sa Hrvatskom gospodarskom komorom-Županijskom komorom Bjelovar i Hrvatskom obrtničkom komorom-Obrtničkom komorom Bjelovarsko-bilogorske županije.

Opći cilj projekta je poticanje poduzetničke kulture u društvu radi rasta i razvoja poduzetništva i obrtništva te povećanje stope samozapošljavanja i zapošljavanja. Projekt je nastavak ranije provedena dva projekta: "Improving capacities od Local partnership for employment" i "Improving capacities of Local partnership for employment STEP 2".

Kroz projekt predviđeno je provesti osposobljavanje/usavršavanje za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina i to osposobljavanje za poslove samostalnog knjigovođe, osposobljavanje za poslove montera suhe gradnje, usavršavanje za poslove operatera CNC tokarilicom i CNC glodalicom, usavršavanje za AutoCAD specijalista i usavršavanje za računalnog operatera.

Također, jedna od projektnih aktivnosti su edukacije za nezaposlene osobe u svrhu promocije i jačanje svijesti o poduzetništvu:"Uvjeti za otvaranje i vođenje obrta" i "Uvjeti za otvaranje i vođenje poduzeća". Kroz projekt je predviđeno i dodjeljivanje potpora za samozapošljavanje dodjelom potpora male vrijednosti.

+ više

Objavljen poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u projektu “Korak bliže zaposlenju”

Vijesti / 10. 09. 2019.

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0065 u sklopu poziva "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanje - faza III, a u skladu s Programom državnih potpora za samozapošljavanje, donosi:

POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U PROJEKTU "KORAK BLIŽE ZAPOSLENJU"

Poziv za dodjelu potpora male vrijednosti objavljen je 10. rujna 2019. godine i traje do iskorištenja sredstava od 1.120.000,00 HRK odnosno najkasnije do 10. listopada 2019. godine. Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda a osigurana su u proračunu Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godine kroz projekt.

U nastavku donosimo link na kojem možete preuzeti obrasce za prijavu:

www.jurabbz.hr

+ više

Poslovni uzlet BBŽ 2018.

Vijesti / 07. 05. 2018.

Županija koja brine za svoje poduzetnike -  besplatni seminar o povlačenju sredstava iz EU fondova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji!

 

Bjelovarsko-bilogorska županija svoje gospodarstvo temelji na razvoju poljoprivredne proizvodnje, uzgoju stoke, slatkovodnom ribnjačarstvu te u zadnje vrijeme sve više na razvoju poduzetničke scene. Svemu tome svjedoče sve veća ulaganja i višemilijunsko izvlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Važan korak u profiliranju napredne i uspješne županije su besplatne edukacije Poslovnog uzleta koje će se ove godine održati u Bjelovaru  24. svibnja 2018., u HGK-Županijskoj komori Bjelovar, u Gradskoj vijećnici (Petra Preradovića 4/1) s početkom u 10 sati.


Pet godina zaredom Poslovni dnevnik besplatnim seminarima i radionicama educira poduzetnike, obrtnike, vlasnike OPG-ova i poljoprivrednike diljem Lijepe naše s ciljem poboljšanja njihovog poslovanja i konkurencije na domaćem i stranom tržištu. Edukativne manifestacije „Poslovni uzlet“ pokazale su se kao važan faktor razvoja hrvatskog poduzetništva koji je posljednjih godina pokretačka snaga hrvatskog gospodarstva.
Poslovni dnevnik već drugu godinu zaredom u suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom županijom nastavlja s besplatnim edukativnim danom za ambiciozne poduzetnike.

Manifestaciju će pozdravnim govorima otvoriti glavni urednik Poslovnog dnevnika, gospodin Vladimir Nišević i župan Bjelovarsko-bilogorske županije, gospodin Damir Bajs. Po završetku uvodnog dijela održat će se panel diskusija “Razvoj poduzetništva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i uspješno realizirani EU projekti“ na kojoj će sudjelovati uspješni lokalni poduzetnici i svojom pričom i iskustvom pokušati motivirati te potaknuti sve prisutne na unaprjeđenje poslovanja kroz korištenje fondova koje nudi Europska unija.


Centralni dio dana čini seminar pod nazivom „EU fondovi kao mogućnost financiranja za poduzetnike“ na kojem će sudionici imati priliku naučiti što su fondovi Europske unije, koja su pravila korištenja fondova te što se sve financira. Također, predstavit će se aktualni natječaji i pojasniti kako najlakše doći do informacija, kakve su procedure i načini prijave te na čemu se dobivaju i gube bodovi prilikom vrednovanja projekta. Cilj seminara je educirati sudionike o tome što je sve potrebno za uspješnu prijavu, kako se najbolje informirati te kako osigurati financijsku korist od fondova EU.

Po završetku seminara, održat će se i interaktivna radionica „Kako napisati projektni prijedlog i dobiti sredstva iz EU fondova za male i srednje poduzetnike?“ na kojoj će se sudionicima objasniti izrada projektnog prijedloga koji se sastoji od niza prijavnih obrazaca. Na radionici će se prikazati na koji način ispravno ispuniti obrasce i ostalu potpornu dokumentaciju. Detaljno će se pokazati na konkretnim primjerima koja je procedura slanja same projektne prijave te koji je način bodovanja projekta. Sudionici će u svakom trenutku biti slobodni postavljati pitanja te će se u samoj interakciji moći individualizirano prikazati cijeli proces pisanja projektnog prijedloga. Seminar i radionicu vodit će gospodin Antonio Surjan Žanko, stručnjak za pripremu i provedbu EU projekata, iz tvrtke Zlatni plamen d.o.o.


Iako je sudjelovanje na Poslovnom uzletu Bjelovarsko-bilogorske županije besplatno, broj mjesta je ograničen, stoga svoje mjesto možete osigurati na linku ovdje,broju telefona 01/6326-028 ili na e-mail adresi: poslovni-uzlet@poslovni.hr

+ više

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost