ČLANOVI

O projektu zapošljavanja

Fotografija 2

ODRŽANA RADIONICA “GUIDE TO SUCCESS” - “VODIČ DO USPJEHA”

O projektu / 09. 06. 2015.
U sklopu projekta  „Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije – faza 2“, održana je druga od tri predviđene edukativne radionice. Cilj ove projektne aktivnosti bio je učenje osnovnih alata za uspješnu provedbu projekta, od osnova Project Managementa, mogućnostima i zadaćama voditelja projekta, upravljanje vremenom, proračunom i ljudskim resursima. Iza naslova radionice „Vodič do uspjeha“ krile su se brojne teme o provedbi projekata financiranih bespovratnim sredstvima Europske unije. Predstavnicima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, o tome su govorili predavači konzultantske agencije „Logička matrica“ Georgios Chatzigiagkou i Ivana Jurković Piščević. Pojasnili su što je to “projekt financiran sredstvima EU”, koje su vještine i kompetencije potrebne za uspješno upravljanje projektom/koordinaciju, a posebno je naglašeno koja su to najčešća ograničenja u upravljanju projektom. Na konkretnim primjerima predavači su pokazali kako se upravlja ugovorima, pišu dopune  i dodaci. Dio edukacije bio je posvećen financijskom menadžmentu projekta, reviziji proračuna i njegovom dijeljenju s partnerima, dokumentaciji troškova i svim vidovima izvješćivanja. Prošlo se kroz sve faze provedbe projekti i uloge svakog člana projektnog tima. Sve je to pridonijelo unaprjeđenju menadžerskih vještina u procesu upravljanja projektima članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.  Ovoga puta na radionici su sudjelovali predstavnici Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije, Pučkog učilišta Bjelovar, HGK - Županijske komore Bjelovar, Područnog ureda HZZ-a, Centra za socijalni rad – podružnice „Obiteljski centar“, Saveza za pravedno društvo, Razvojne agencije Čazma d.o.o., Socijalne zadruge „Pružimo ruke“ i Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.      Znanjem i vještinama stečenim na tim radionicama članice LPZ-a izravno će pridonositi poboljšanju provedbe aktivnosti navedenih u Akcijskom planu Strategije razvoja ljudskih potencijala, no prije svega izradi same Strategije. Izrada „Strategije razvoja ljudskih potencijala“ jedna je od projektnih aktivnosti, od koje se očekuje da će imati pozitivni sinergijskog učinka. Jačom koordinacijom partnerstva i edukacijama, članovi će ojačati ne samo svoje kapacitete za potrebe vlastitih institucija, nego i partnerski pristup u rješavanju problematike na tržištu rada, te će tako funkcionirati uspješnije i kao pojedinci i kao partnerstvo u cjelini. Ukupna vrijednost projekta  financiranog iz IPA Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala je 35.492,78 eura. Nositelj je Regionalna razvoja Agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, a partneri su Područni ured Bjelovar HZZ-a i Razvojna agencija Čazma d.o.o.
+ više
20150414 092847

ODRŽANA RADIONICA O VIDLJIVOSTI ZA ČLANOVE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

O projektu / 28. 04. 2015.
Edukativna je to aktivnost u sklopu projekta „Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje  Bjelovarsko-bilogorske županije – faza 2“. Radionica je održana pod nazivom „Everybody knows about us“, a predstavnici Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovrasko-bilogorske županije na praktičnim su primjerima naučili kako informacije i vidljivost o projektu utječu izravno na korisnika projekta, javnost i medije. Naučili su i kako se osigurava vidljivost aktivnosti u projektima koji se financiraju iz fondova EU-a.  Razgovaralo se i o načinima i alatima kojima bi se povećao interes za korištenje fondova EU-a u cjelini. Radionicu je vodila Ivana Jurković Piščević iz konzultantske tvrtke „Logička matrica“d.o.o. Prva je to od četiri edukativne aktivnosti predviđene projektom Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje  Bjelovarsko-bilogorske županije – faza 2“. Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije zajedno, a partneri su Područni ured HZZ-a Bjelovar i Razvojna agencija Čazma. Ukupna vrijednost projekta je 35.492,78 eura, a cilj je poboljšati apsorpciju i provedbene sposobnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko - bilogorske županije za proaktivno djelovanje na lokalnom tržištu rada kako bi se osigurala održivost LPZ-a. Uvođenjem aktivnosti navedenih u ovom projektu, svi članovi LPZ-a (javni, civilni i privatni sektor) biti će povezani i njihova suradnja će ojačati, što se također potiče od strane EU. Obrazovanje i radionice o vidljivosti projektnih aktivnosti kroz praktične primjere, timski rad i razmjenu iskustava provedenih projekata pomoći će ciljnoj skupini kako bi se osigurala prijava projekata visoke kvalitete u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji. Znanjem i vještinama stečenim na radionicama članovi LPZ-a izravno će pridonositi poboljšanju provedbe aktivnosti navedenih u Akcijskom planu Strategije razvoja ljudskih potencijala, no prije svega izradi same Strategije. Izrada „Strategije razvoja ljudskih potencijala“ jedna je od projektnih aktivnosti, od koje se očekuje da će imati pozitivni sinergijskog učinka. Jačom koordinacijom partnerstva i edukacijama, članovi će ojačati ne samo svoje kapacitete za potrebe vlastitih institucija, nego i partnerski pristup u rješavanju problematike na tržištu rada, te će tako funkcionirati uspješnije i kao pojedinci i kao partnerstvo u cjelini.
+ više
P2250253

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA „POBOLJŠANJE KAPACITETA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FAZA 2

O projektu / 25. 02. 2015.
Na početnoj konferenciji održanoj u Bjelovaru, nositelj projekta Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije zajedno sa svojim partnerima, Područnim uredom HZZ-a Bjelovar i Razvojnom agencijom Čazma, predstavili su projekt, njegove ciljeve, aktivnosti rezultate koje očekuju. Kako je voditeljica projekta Snježana Bogović naglasila, nastavak je to projekta „Poboljšanje  kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje“ koji je završio 14. listopada 2014. godine.  Aktivnostima financiranim također iz IPA Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala,  Lokalno partnerstvo Bjelovarsko –bilogorske županije, čiji su članovi ciljana skupina i novog projekta, stvorena je baza djelovanja Partnerstva. Regionalna razvojna agencija, kao nositeljica projekta i Tajništvo LPZ-a, preuzela je sve administrativne poslove te poslove okupljanja i organizacije ciklusa radionica na kojima smo usvojili nova znanja i vještine. Tako s ojačanim kompetencijama i kapacitetima kreće se u drugu fazu projekta, čija  je ukupna vrijednost 35.492,78 eura. Specifični cilj projekta "Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje - faza 2" je poboljšati apsorpciju i provedbene sposobnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko - bilogorske županije za proaktivno djelovanje na lokalnom tržištu rada kako bi se osigurala održivost LPZ-a.  Kupnjom web servera za pohranu podataka na jednom mjestu, kapaciteti Tajništva LPZ-a će ojačati, što će omogućiti bolju vidljivost projekta, snažnije partnerstvo unutar LPZ-a te će biti stvorene bolje mogućnosti za zapošljavanje u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji. Uvođenjem aktivnosti navedenih u ovom projektu, svi članovi LPZ-a (javni, civilni i privatni sektor) biti će povezani i njihova suradnja će ojačati, što se također potiče od strane EU. Obrazovanje i radionice o vidljivosti projektnih aktivnosti kroz praktične primjere, timski rad i razmjenu iskustava provedenih projekata pomoći će ciljnoj skupini kako bi se osigurala prijava projekata visoke kvalitete u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji. Tijekom godinu dana trajanja projekta bit će organizirane tri radionice: “Everybody knows about us”  "Svi znaju o nama", “Guide to success”  "Vodič do uspjeha" i “What can we do” "Što možemo učiniti". Znanjem i vještinama stečenim na tim radionicama članice LPZ-a izravno će pridonositi poboljšanju provedbe aktivnosti navedenih u Akcijskom planu Strategije razvoja ljudskih potencijala, no prije svega izradi same Strategije. Izrada „Strategije razvoja ljudskih potencijala“ jedna je od projektnih aktivnosti, od koje se očekuje da će imati pozitivni sinergijskog učinka. Jačom koordinacijom partnerstva i edukacijama, članovi će ojačati ne samo svoje kapacitete za potrebe vlastitih institucija, nego i partnerski pristup u rješavanju problematike na tržištu rada, te će tako funkcionirati uspješnije i kao pojedinci i kao partnerstvo u cjelini. U ime Bjelovarsko-bilogorske županije koja je članica LPZ-a, sudionike početne konferencije projekta "Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje - faza 2" pozdravila je zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić.
+ više

USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKT LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

O projektu / 06. 02. 2015.
Nakon godinu dana, projekt „Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije“ uspješno je priveden kraju. Povećanu su znanja i vještine članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, unaprjeđena administracija, umrežen javni, privatni i gospodarski sektor, te povećana svijest lokalnih dionika i šire javnosti o ulozi Lokalnog partnerstva za razvoj. Dionici su bili članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, nezaposlene osobe i lokalno gospodarstvo, lokalna i regionalna samouprava, obrazovni sustav, civilni sektor i šira javnost. Projekt je provodila Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije u suradnji s partnerima Hrvatskim zavodom  za zapošljavanje Područnim uredom Bjelovar i Lokalnom razvojnom agencijom Poslovni park LORA d.o.o. Ukupna vrijednost projekta bila je 23.054,54 eura, a bespovratna sredstva Europske unije bila su 18.511,44 eura. Uz edukacijske radionice u kojoj su sudjelovali članovi Lokalnog partnerstva za razvoj, bitna projektna aktivnost bila je izrada internetske stranice: http://www.lpz-bbz.com.hr Sve s.u članice Lokalnog partnerstva uključene u kreiranje sadržaja i stranica je time je stranica postala „mrežno središte“ partnerstva“. Informativna i interaktivna, njome se povećana svijest o važnosti svakog lokalnog dionika i šire društvene zajednice o njihovoj ulozi u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje. Šira javnost s Projektom je upoznata u dvije desetominutne radio emisije, emitirano je trideset radio džinglova i objavljena su dva novinska članka u lokalnom tjedniku. Sa svim tim sudionike Završne konferencije upoznala je voditeljica Projekta Snježana Bogović, dok su o ulozi partnera govorile Martina Birt u ime Područnog ureda HZZ-a i direktorica Poslovnog parka LORA d.o.o Bjelovar Adela Zobundžija. U panel raspravi sudjelovali su gradonačelnik Daruvara Dalibor Rohlik, gradonačelnik Garešnice Velimir, predstojnica Područnog ureda HZZ- a Dijana Zekić Kereži, v.d. pročelnik Uo za gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije Igor Premužić, pročelnica UO za gospodarstvo grada Bjelovara Sonja Novak, zamjenik direktora Regionalne razvojne agencije BBŽ Marinko Bartulović, ravnatelj Pučkog učilišta Bjelovar Slobodan Kaličanin, direktor tvrtke Inova – G Đuro Gavran i Jasminka Kišental Zubić iz Poslovnog parka LORA d.o.o. Bjelovar. Svi su oni iznijeli svoja zapažanja o aktivnostima provedenim u proteklih godinu dana, ali i konkretne prijedloge kako bi se jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BBŽ intenziviralo. Jedan od zaključaka bio je da je se suradnja svakako mora intenzivirati, no ciljeve u zadanom vremenu moraju biti konkretniji. U raspravi je podržan prijedlog da se pronađe model stjecanja kvalifikacije za osobe koje je nemaju, da bi stekli zakonske uvjete i mogli legalizirati posao kojim se bave. Istaknut je problem odabira zanimanja učenika koji upisuju srednjoškolsko obrazovanje i prilagođavanje odabira obrazovnih programa u skladu sa zahtjevima tržišta. Uvođenje profesionalnih savjetnika u osnovne škole, prema poljskom primjeru, prijedlog je iznijet tijekom Panela koji je naišao na odobravanje. O svim tim prijedlozima i problemima vodit će računa pri izradi strateških dokumenata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja slijedi u sljedećoj godini, ali i u drugoj fazi ovog projekta „Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije“ za kojega je potpisan Ugovor.
+ više

“POBOLJŠANJE KAPACITETA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE”

O projektu / 13. 02. 2014.
GRANT SHEMA „LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA 1“ PROJEKT  „POBOLJŠANJE KAPACITETA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE“ U sklopu Grant Sheme u okviru IPA IV. komponente “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja –Faza 1“ a u okviru područja “Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstva za zapošljavanje, razvoj politika i izrada projektnih prijedloga te podizanje svijesti o važnosti partnerskog pristupa”, Regionalna Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o., koja vrši ulogu tajništva LPZ-a, uspješno je realizirala prijavu projekta. PARTNERI U PROVEDBI PROJEKTA su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar  i Poslovni park LORA d.o.o. Bjelovar. NAZIV PROJEKTA: POBOLJŠANJE KAPACITETA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE BBŽ TRAJANJE PROJEKTA: 15.10.2013. – 14.10.2014. VRIJEDNOST PROJEKTA: 23.054,54 €, sufinanciranje EU – 18.511,44 € CILJ PROJEKTA je doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji. CILJNE SKUPINE PROJEKTA I KRAJNJI KORISNICI PROJEKTA: Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BBŽ Nezaposlene osobe i lokalno gospodarstvo Lokalna i regionalna samouprava Obrazovni sustav Civilni sektor Lokalna zajednica PROJEKTNE AKTIVNOSTI: Edukacija i trening članova LPZ-a (edukacija vezana za relevantnost projekta te edukacija implementaciji projekata) Razvoj tehničkog kapaciteta tajništva LPZ-a (nabava softvera koji će omogućiti kompjutersku kontrolu administracije) Osnivanje mrežnog centra za partnerstvo (kreiranje web stranice te svaki član LPZ-a dobiva korisničko ime i lozinku)  Vidljivost projekta (informiranje javnosti o projektu, kreiranje vizualnog identiteta projekta,priprema promotivnih materijala, te medijske aktivnosti) OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Povećana znanja i vještine članova LPZ-a Bolja funkcionalnost Tajništva LPZ-a, a time i samog LPZ-a Umreženost javnog, privatnog i gospodarskog sektora u svrhu provedbe Akcijskog plana Strategije Razvoja ljudskih potencijala. Povećana svijest lokalnih dionika i šire javnosti o ulozi LPZ-a
+ više

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost