ČLANOVI

“POBOLJŠANJE KAPACITETA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE”

GRANT SHEMA „LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA 1“
PROJEKT  „POBOLJŠANJE KAPACITETA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE“

U sklopu Grant Sheme u okviru IPA IV. komponente “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja –Faza 1“ a u okviru područja “Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstva za zapošljavanje, razvoj politika i izrada projektnih prijedloga te podizanje svijesti o važnosti partnerskog pristupa”, Regionalna Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o., koja vrši ulogu tajništva LPZ-a, uspješno je realizirala prijavu projekta.

PARTNERI U PROVEDBI PROJEKTA su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar  i Poslovni park LORA d.o.o. Bjelovar.

NAZIV PROJEKTA: POBOLJŠANJE KAPACITETA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE BBŽ

TRAJANJE PROJEKTA: 15.10.2013. – 14.10.2014.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 23.054,54 €, sufinanciranje EU – 18.511,44 €

CILJ PROJEKTA je doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji.

CILJNE SKUPINE PROJEKTA I KRAJNJI KORISNICI PROJEKTA:

 • Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BBŽ
 • Nezaposlene osobe i lokalno gospodarstvo
 • Lokalna i regionalna samouprava
 • Obrazovni sustav
 • Civilni sektor
 • Lokalna zajednica


PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Edukacija i trening članova LPZ-a (edukacija vezana za relevantnost projekta te edukacija implementaciji projekata)
 • Razvoj tehničkog kapaciteta tajništva LPZ-a (nabava softvera koji će omogućiti kompjutersku kontrolu administracije)
 • Osnivanje mrežnog centra za partnerstvo (kreiranje web stranice te svaki član LPZ-a dobiva korisničko ime i lozinku) 
 • Vidljivost projekta (informiranje javnosti o projektu, kreiranje vizualnog identiteta projekta,priprema promotivnih materijala, te medijske aktivnosti)

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • Povećana znanja i vještine članova LPZ-a
 • Bolja funkcionalnost Tajništva LPZ-a, a time i samog LPZ-a
 • Umreženost javnog, privatnog i gospodarskog sektora u svrhu provedbe Akcijskog plana Strategije Razvoja ljudskih potencijala.
 • Povećana svijest lokalnih dionika i šire javnosti o ulozi LPZ-a

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost