ČLANOVI

ODRŽANA RADIONICA “GUIDE TO SUCCESS” - “VODIČ DO USPJEHA”

Fotografija 2

U sklopu projekta  „Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije – faza 2“, održana je druga od tri predviđene edukativne radionice. Cilj ove projektne aktivnosti bio je učenje osnovnih alata za uspješnu provedbu projekta, od osnova Project Managementa, mogućnostima i zadaćama voditelja projekta, upravljanje vremenom, proračunom i ljudskim resursima.
Iza naslova radionice „Vodič do uspjeha“ krile su se brojne teme o provedbi projekata financiranih bespovratnim sredstvima Europske unije. Predstavnicima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, o tome su govorili predavači konzultantske agencije „Logička matrica“ Georgios Chatzigiagkou i Ivana Jurković Piščević.
Pojasnili su što je to “projekt financiran sredstvima EU”, koje su vještine i kompetencije potrebne za uspješno upravljanje projektom/koordinaciju, a posebno je naglašeno koja su to najčešća ograničenja u upravljanju projektom.
Na konkretnim primjerima predavači su pokazali kako se upravlja ugovorima, pišu dopune  i dodaci. Dio edukacije bio je posvećen financijskom menadžmentu projekta, reviziji proračuna i njegovom dijeljenju s partnerima, dokumentaciji troškova i svim vidovima izvješćivanja. Prošlo se kroz sve faze provedbe projekti i uloge svakog člana projektnog tima.
Sve je to pridonijelo unaprjeđenju menadžerskih vještina u procesu upravljanja projektima članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.  Ovoga puta na radionici su sudjelovali predstavnici Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije, Pučkog učilišta Bjelovar, HGK - Županijske komore Bjelovar, Područnog ureda HZZ-a, Centra za socijalni rad – podružnice „Obiteljski centar“, Saveza za pravedno društvo, Razvojne agencije Čazma d.o.o., Socijalne zadruge „Pružimo ruke“ i Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.  
   Znanjem i vještinama stečenim na tim radionicama članice LPZ-a izravno će pridonositi poboljšanju provedbe aktivnosti navedenih u Akcijskom planu Strategije razvoja ljudskih potencijala, no prije svega izradi same Strategije.
Izrada „Strategije razvoja ljudskih potencijala“ jedna je od projektnih aktivnosti, od koje se očekuje da će imati pozitivni sinergijskog učinka. Jačom koordinacijom partnerstva i edukacijama, članovi će ojačati ne samo svoje kapacitete za potrebe vlastitih institucija, nego i partnerski pristup u rješavanju problematike na tržištu rada, te će tako funkcionirati uspješnije i kao pojedinci i kao partnerstvo u cjelini. Ukupna vrijednost projekta  financiranog iz IPA Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala je 35.492,78 eura. Nositelj je Regionalna razvoja Agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, a partneri su Područni ured Bjelovar HZZ-a i Razvojna agencija Čazma d.o.o.

  • Fotografija 2
  • Fotografija 3
  • Fotografija 4
  • Fotografija 5

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost