ČLANOVI

Regionalna razvojna agencija BBŽ - O NAMA

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko - bilogorske županije d.o.o. osnovana je Odlukom Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije od 19. prosinca 2002. godine s ciljem ravnomjernog razvoja na području cijele Bjelovarsko-bilogorske županije.

Na prijedlog Bjelovarsko – bilogorske županije Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. upisana je u Upisnik upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja kao regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Misija
Sirenje poduzetničkog duha, promicanje regionalnih potencijala privlačenjem stranih i domaćih ulagača, potpora razvoju poduzetništva, pronalaženje prihvatljivog investicijskog kapitala, pružanje savjetodavnih usluga i stručne pomoći u poslovanju, te kontinuirano stručno usavršavanje i edukacija.

Vizija
Biti centralna institucija na razini županije koja će djelovati kao glavni promotor razvoja i poticanja poduzetništva osmišljavanjem i provedbom projekata koji potiču regionalni razvoj, a ujedno i čvrst oslonac poduzetnicima naše županije u kreiranju poslovnog subjekta.

Naša primarna uloga je:
• koordinacija implementacije strateškog plana razvoja Županije,
• stvaranje povoljne poduzetničke klime u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz privlačenje investicija,
• razvijanje malog gospodarstva,
• pružanje financijske podrške,
• provođenje edukacija,
• razvijanje poduzetničke infrastrukture,
• informiranje i savjetovanje poduzetnika,
• pružanje usluga potencijalnim stranim investitorima,
• provedba različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata.

Aktivnosti koje provodimo usmjerene su na potrebe:
• Bjelovarsko-bilogorske županije,
• Jedinica lokalne samouprave,
• javnih institucija (iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, komunalnih usluga…),
• poljoprivrednika,
• gospodarstva (poduzetnika i obrtnika; domaćih i stranih ulagača),
• organizacija civilnog društva.

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost