ČLANOVI

Općina Velika Pisanica - O NAMA

Općina Velika Pisanica nalazi se u sjevernom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije, na južnim obroncima Bilogore. Općinom je obuhvaćena kompaktna cjelina, koja slijedi prirodni tok od 8 naselja na površini od 83,67km2, a ukupno prema posljednjem popisu stanovništva ima 1.781 stanovnika. Administrativno središte Općine je naselje Velika Pisanica. Za samo mjesto Veliku Pisanicu zanimljivo je to da je duga čak 13 kilometara. Općina Velika Pisanica na zapadu graniči sa općinom Šandrovac, na jugozapadu sa općinom Nova Rača, na jugu i istoku sa općinom Veliki Grđevac dok na sjveru graniči sa Virovitičko - podravskom županijom. 

Središnji dio mjesta Velika Pisanica ima status zaštićenog spomenika kulture III kategorije. Središtem naselja dominiraju crkva sv. Lazara iz 1724 godine i Župna crkva Srca Isusova sa Župnim dvorom iz 1908 godine. Blagdan Srca Isusova ujedno je i dan općine Velika Pisanica koji se svake godine svečano obilježava.

Zbog ratnih događaja ali i slabe ekonomske razvijenosti Općina Velika Pisanica dobila je status II skupine područja od posebne državne skrbi. Općina je u suradnji sa stanovnicima vrlo aktivna na različitim područjima djelovanja, a sve u svrhu podizanja kvalitete života svih njenih stanovnika. Svoj sadašnji i budući razvoj temelji na očuvanoj prirodi, razvoju malog poduzetništva i obrtništva, ekološkoj poljoprivredi, kontinentalnom i rekreacijskom turizmu, kao i brigom za sve socijalne skupine društva, razvojem udruga građana, promovirajući načela održivog razvoja i života u skladu sa prirodom.

Vizija Općine Velika Pisanica definirana je u strateškom dokumentu razvoja općine, a glasi:

Općina Velika Pisanica je mjesto ugodnog življenja, suvremene poljoprivredne i ekološke proizvodnje, razvijenog poduzetništva, atraktivne turističke ponude, jedinstvene i očuvane kulturne i prirodne baštine. 

Poslovna zona Velika Pisanica smještena je uz lokalnu prometnicu prema naselju Nova Pisanica, od središta mjesta udaljena je 1,5 km, a od središta županije Bjelovara 25 km.  Poslovna zona prostire se na prostoru od 10 ha, a zemljište je u vlasništvu Općine Velika Pisanica.

Namjena zone: proizvodne djelatnosti i uslužne djelatnosti direktno namijenjene podršci proizvodnih djelatnosti, važno je napomenuti da će se iznimna pažnja posvetiti zaštiti okoliša.

Općina Velika Pisanica pružila je nekoliko modela ulaganja:

Kupnja zemljišta
Zakup zemljišta
Koncesija
Javno-privatno partnerstvo

U Poslovnoj zoni za prodaju raspoloživo je 5  čestica ukupne površine 5 ha te se pozivaju zainteresirani ulagači da se sa svojim poslovnim prijedlozima jave u Općinu Velika Pisanica. 

Subvencije Općine Velika Pisanica za ulaganje u Poslovnu zonu:

Prva godina poslovanja

Oslobađanje komunalne naknade za poslovni prostor u 100% iznosu
Oslobađanje naplate poreza na tvrtku u 100% iznosu

Oslobađanje komunalnog doprinosa kod izgradnje proizvodno-poslovnih objekata u 100% iznosu

Druga godina poslovanja

Poduzetnicima se subvencionira 50% iznosa po rješenju komunalne naknade za poslovni prostor
Poduzetnicima se subvencionira 50% iznosa po zaduženju poreza na tvrtku

Nakon druge godine poslovanja

Prestaje program prethodno navedenih subvencija Općine Velike Pisanice
Subvencije Republike Hrvatske za područje posebne državne skrbi (Općina Velika Pisanica II skupina područja posebne državne skrbi)

1. Umanjenje obveze poreza na dobit po zaključnom računu i predaji godišnjeg obračuna poreza za 75%
2. Olakšice vezane za novozaposlene – plaća i doprinosi (ukupna plaća) priznaje se godinu dana u olakšicu poduzeća.

Poslovna zona Velika Pisanica u sklopu projekta «Program certifikacije regije za ulaganja» Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH i USAID-a, Bjelovarsko-bilogorska županija zajedno s Krapinsko-zagorskom i Koprivničko-križevačkom dobila je Certfikat ICPR ( Investment certification programme for regions ) kao regija za slobodna ulaganja. 

 

Kontakt:

Općina Velika Pisanica
Trg hrvatskih branitelja 3
43 271 Velika Pisanica

Tel: 043 / 883 920
Fax: 043 / 883 926
Mail : info@velika-pisanica.hr
Web : http://www.velika-pisanica.hr
OIB: 18872765530
MB: 2575477

U PRIPREMI

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost