ČLANOVI

O nama

LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE

8. prosinca 2010. Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Bjelovar kao inicijator osnivanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko - bilogorske županije i još 17 predstavnika institucija iz područja javnog, privatnog i civilnog sektora, potpisali su Sporazum o partnerstvu kojim su se obvezali da će u sklopu novoosnovanog Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije zajedničkim snagama raditi na poboljšanju situacije na tržištu rada i povećanju zaposlenosti.

Važnost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje sve je više prepoznata u javnosti te Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bjelovarsko - bilogorske županije trenutno broji 25 članova;

 

Bjelovarsko-bilogorska županija
Centar za socijalnu skrb Bjelovar
Grad Bjelovar
Grad Čazma
Grad Daruvar
Grad Garešnica
Grad Grubišno Polje
HGK Županijska komora Bjelovar
Hittner d.o.o.
HOK Obrtnička komora BBŽ POU
HZZ PU Bjelovar
Inova-g d.o.o.
Koestlin d.d.
Obiteljski centar BBŽ
Općina Velika Pisanica
Poslovni park Bjelovar d.o.o.
Pučko otvoreno učilište Bjelovar
Razvojna agencija Čazma
Razvojna agencija sjever - DAN d.o.o.
Regionalna razvojna agencija BBŽ
Savjet mladih BBŽ
Ured SSSH BBŽ
Visoka tehnička škola Bjelovar
Zadruga Đurđ


Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bjelovarsko - bilogorske županije osigurava sudjelovanje dionika u procesu planiranja, provedbe i zagovaranja politike razvoja ljudskih potencijala doprinoseći stvaranju, razvoju, programiranju i praćenju projekata Bjelovarsko - bilogorske županije.
 

Zadaci Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

  • Provedba i priprema županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala koje podržavaju županijsku razvojnu strategiju
  • Programiranje, razvoj koordinirane strategije, savjetovanje o županijskom razvoju ljudskih potencijala; povezivanje sa Županijskim partnerskim vijećem te Gospodarsko-socijalnim vijećem
  • Stvaranje vlastitih programa i projekta na razini županije u skladu sa strategijom razvoja ljudskih potencijala i županijskom razvojnom strategijom te organiziranje njihove provedbe uz korištenje svih dostupnih izvora financiranja
  • Osiguranje sudjelovanja dionika u procesu planiranja i provedbe politike razvoja Strategije razvoja ljudskih potencijala


28. travnja 2011. članovi LPZ-a na skupštini su usvojili nacrt Strategije razvoja ljudskih potencijala u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje od 2011-2013. godine te je usvojen prijedlog Tematskih radnih skupina za izradu Akcijskog plana.


Strategija razvoja ljudskih potencijala 2011.-2013. obuhvaća sljedeće prioritete:

  • PRIORITET 1: Poticanje zapošljavanja i ulaganje u razvoj ljudskih potencijala
  • PRIORITET 2: Poticanje uključivanja socijalno isključenih skupina
  • PRIORITET 3: Unapređenje formalnih i neformalnih oblika učenja u svrhu jačanja kompetencija radne snage za potrebe tržišta rada
  • PRIORITET 4: Razvoj civilnog društva uz jačanje suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora, te intenzivnije međunarodne suradnje

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost