ČLANOVI

Održana završna konferencija projekta “Korak bliže zaposlenju”

Vijesti / 15. 11. 2020.

14. svibnja 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Korak bliže zaposlenju“ financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine. Riječ je o projektu čija ukupna vrijednost iznosi 2.029.826,95 kn dok ukupno prihvatljivi troškovi iznose 1.981.239,17 kn.
Nositelj projekta je Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije koja predstavlja i Tehničko tajništvo. Projekt se provodio 30 mjeseci, od 14. svibnja 2018. godine do 14. studenog 2020. godine. Partneri u provedbi projekta bili su Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Bjelovar i Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije.

Opći cilj projekta bio je poticanje poduzetničke kulture u društvu radi rasta poduzetništva i obrtništva te povećanje stope samozapošljavanja i zapošljavanja dok su specifični ciljevi projekta bili jačanje kompetencija i povećanje (samo)zapošljavanja dionika na tržištu rada na području Bjelovarsko-bilogorske županije kao i jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije.
Završna konferencija projekta održana je 10. studenog 2020. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, dionici su sudjelovali i putem ZOOM aplikacije zbog poštivanja epidemioloških mjera. Sve aktivnosti navedene u projektu, usmjerene su tržišno orijentiranom pristupu zapošljavanja, što posljedično pridonosi smanjenju broja nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na području BBŽ, mijenjanju slike gospodarstva BBŽ i ostvarivanju osnove strategije Europa 2020.

Kroz projekt je bilo predviđeno održavanje pet osposobljavanja, održana su tri i to za računalnog operatera, samostalnog knjigovođu i za AutoCAD specijalista. Nisu održana osposobljavanja za poslove CNC operatera i za montera suhe gradnje zbog malog broja polaznika koji su ispunjavali uvjete.
U projektu je bilo predviđeno i održavanje edukacija za nezaposlene osobe u svrhu promocije i jačanja svijesti o poduzetništvu te su održane edukacije s temom „Uvjeti za otvaranje i vođenje obrta“ i „Uvjeti za otvaranje i vođenje poduzeća“. Cilj ovih edukacije bilo je motivirati polaznike za otvaranje poduzeća i obrta te ih upoznati sa prvim koracima i pretpostavkama za otvaranje. Polaznike su edukacije motivirale te su se odlučili prijaviti na natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti koje su se dodjeljivale u sklopu ovog projekta.

Od velikog broja pristiglih prijava, dodijeljeno je 11 potpora i to za 5 obrta i 6 poduzeća. Neke od njih navodimo u nastavku: Pixelio - obrt za web dizajn; Studio Smart – obrt za njegu i održavanje tijela; ALL4u – obrt za posredovanje u trgovini; Artana; Cvrčak – igraonica i rođendaonica; Chic – salon ljepote; Somaflow studio; Rokan – fast food; Mooz colors.

Jedna od predviđenih aktivnosti bila je i savjetovanje članova Lokalnog partnerstva kroz radionice na temu razvoja i upravljanja partnerstvom koje je održao gosp. Zrinski Pelajić.
U projektu je ukupno sudjelovalo 108 sudionika od kojih je 81 žena.

+ više

Održana Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije

Vijesti / 16. 07. 2020.

Dana 10. srpnja 2020. godine u Velikoj vijećnici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održana je Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije. Prisustvovalo je 22 člana Lokalnog partnerstva. Predložen dnevni red bio je prijedlog i izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, članova upravnog odbora i tajništva LPZ-a BBŽ; rasprava o budućim aktivnostima i projektima u sklopu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, predstavljanje projekta „Korak bliže zaposlenju“ i zadnja točka dnevnog reda -razno.
Nakon što je utvrđen kvorum pristupilo se glasovanju za izbor navedenih funkcija u Lokalnom partnerstvu.

Tako je za predsjednicu izabrana gđa. Martina Topalović, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Bjelovar; za zamjenika predsjednice izabran je Igor Brajdić, zamjenik gradonačelnika grada Bjelovara; za zamjenicu predsjednice izabrana je gđa. Slobodanka Čalić, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za upravni odbor izabrani su sljedeći članovi: gđa. Đurđa Adlešić (Socijalna zadruga „Pružimo ruke“), gđa. Tatjana Badrov (Veleučilište u Bjelovaru), gđa. Martina Bereš (Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Bjelovar), gđa. Zvjezdana Galkowski (Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar), gosp. Slavko Prišćan (Općina Rovišće), gđa. Marina Sikora (Javna ustanova Razvojna agencija BBŽ) i gđa. Adela Zobunđija (Pro Konzaltnig d.o.o.).
Za tajnicu Lokalnog partnerstva izabrana je gđa. Marina Sikora iz Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Nadalje, predstavljen je projekt „Korak bliže zaposlenju“ čiji je nositelj Javna ustanova razvojna agencija BBŽ, provedene aktivnosti kao i aktivnosti koje se moraju provesti. Značajno za spomenuti je da je u sklopu aktivnosti ovog projekta „Pružanje potpore samozapošljavanju dodjelom potpore male vrijednosti“ odobreno 11 potpora za samozapošljavanje i zaposleno 20 osoba.
Također, predloženo je ažuriranje Poslovnika o radu o čemu su se svi članovi usuglasili te će im biti proslijeđen Poslovnik o radu kako bi dali prijedloge, komentare i sugestije.
Održavanje sjednice upravnog odbora LPZ-a BBŽ kao i Skupštine najavljeno je za rujan 2020. godine.

+ više

Održana Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije

Vijesti / 16. 07. 2020.

Dana 10. srpnja 2020. godine u Velikoj vijećnici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održana je Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije. Prisustvovalo je 22 člana Lokalnog partnerstva. Predložen dnevni red bio je prijedlog i izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, članova upravnog odbora i tajništva LPZ-a BBŽ; rasprava o budućim aktivnostima i projektima u sklopu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, predstavljanje projekta „Korak bliže zaposlenju“ i zadnja točka dnevnog reda -razno.
Nakon što je utvrđen kvorum pristupilo se glasovanju za izbor navedenih funkcija u Lokalnom partnerstvu.

Tako je za predsjednicu izabrana gđa. Martina Topalović, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Bjelovar; za zamjenika predsjednice izabran je Igor Brajdić, zamjenik gradonačelnika grada Bjelovara; za zamjenicu predsjednice izabrana je gđa. Slobodanka Čalić, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za upravni odbor izabrani su sljedeći članovi: gđa. Đurđa Adlešić (Socijalna zadruga „Pružimo ruke“), gđa. Tatjana Badrov (Veleučilište u Bjelovaru), gđa. Martina Bereš (Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Bjelovar), gđa. Zvjezdana Galkowski (Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar), gosp. Slavko Prišćan (Općina Rovišće), gđa. Marina Sikora (Javna ustanova Razvojna agencija BBŽ) i gđa. Adela Zobunđija (Pro Konzaltnig d.o.o.).
Za tajnicu Lokalnog partnerstva izabrana je gđa. Marina Sikora iz Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Nadalje, predstavljen je projekt „Korak bliže zaposlenju“ čiji je nositelj Javna ustanova razvojna agencija BBŽ, provedene aktivnosti kao i aktivnosti koje se moraju provesti. Značajno za spomenuti je da je u sklopu aktivnosti ovog projekta „Pružanje potpore samozapošljavanju dodjelom potpore male vrijednosti“ odobreno 11 potpora za samozapošljavanje i zaposleno 20 osoba.
Također, predloženo je ažuriranje Poslovnika o radu o čemu su se svi članovi usuglasili te će im biti proslijeđen Poslovnik o radu kako bi dali prijedloge, komentare i sugestije.
Održavanje sjednice upravnog odbora LPZ-a BBŽ kao i Skupštine najavljeno je za rujan 2020. godine.

+ više

Održane edukacije u okviru projekta „Korak bliže zaposlenju“

Vijesti / 12. 02. 2020.

28. i 29. studenog 2019. godine održana je prva edukacija "Upravljanje Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije". Edukacija je provedena u okviru projekta "Korak bliže zaposlenju" u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.01.3.1.01.0065) koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. a čiji je nositelj Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije.

Edukacija je obuhvaćala prikaz recentnog stanja gospodarstva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, kretanja na tržištu rada u Županiji zatim pregled funkcioniranja Lokalnih partnerstava u Europskoj unij kao i u svijetu. Nadalje, prikazan je pregled funkcioniranja Lokalnog partnerstva u Republici Hrvatskoj kao i pregled trenutnog stanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, mogućnosti daljnjeg razvoja i unaprijeđenja funkcioniranja LPZ-a BBŽ kao i prijedlozi održivog modela upravljanja Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje.

28. i 29. siječnja 2020. te 4. veljače 2020. godine održana je druga edukacija pod nazivom "Povezivanje i razvoj Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije". Edukacija je obuhvaćala analizu upitnika vezanog uz unaprjeđenje funkcioniranja LPZ-a BBŽ koji su ispunili članovi Lokalnog partnerstva a ticalo se ocjene dosadašnjeg funkcioniranja, načina informiranja o aktivnostima lokalnog partnerstva, vidljivosti u javnosti te prijedlozima za povećanje vidljivosti, internoj komunikaciji, informiranosti o aktivnostima LPZ BBŽ u javnosti i prijedlozima poboljšanja, organizacijskom modelu, financiranju, pravnom obliku kao i prijedlozima jačanja kapaciteta članova LPZ BBŽ.

Također, analizirala se Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije 2015.-2020. odnosno uloga i zadaci LPZ BBŽ, swot analiza, strateški ciljevi razvoja ljudskih potencijala u Županiji, strateški prioriteti razvoja ljudskih potencijala u Županiji kao i praćenje provedbe Strategije te analiza mjera i aktivnosti.

4. veljače 2020. godine održan je nastavak druge edukacije na kojoj je bilo riječi o repozicioniranju LPZ-a BBŽ kao ključnog aktera u razvoju politika i projekata na tržištu rada odnosno dani su prijedlozi daljnjeg razvoja i unaprijeđenja funkcioniranja LPZ-a BBŽ, prijedlog održivog modela upravljanja, prijedlog za poboljšanje vidljivosti, prijedlog za poboljšanje interne i eksterne komunikacije LPZ BBŽ kao i prijedlozi za praćenje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala BBŽ te kako osigurati da se LPZ BBŽ pozicionira kao ključni akter u razvoju politika i projekata na tržištu rada u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

+ više

Edukacija „Upravljanje Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije“

Vijesti / 26. 11. 2019.

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije poziva članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje na edukaciju na temu "Upravljanje Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije".

Edukacija će se održati u prostorijama Bjelovarsko-bilogorske županije, adresa: Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar u sljedećim terminima:

- 28. studenog 2019. godine (četvrtak), u trajanju od 10:00 do 14:00 sati,

- 29. studenog 2019. godine (petak), u trajanju od 9:00 do 13:00 sati.

Ciljevi edukacije su dati prikaz trenutnog stanja tržišta rada u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dati pregled funkcioniranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, dati pregled trenutnog stanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, ukazati na mogućnosti daljnjeg razvoja i unapređenja funkcioniranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije te dati prijedlog održivog modela upravljanja partnerstvom.

Ova edukacija se provodi u okviru projekta "Korak bliže zaposlenju", u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije nositelj je navedenog projekta i provodi ga u partnerstvu sa Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Bjelovar i Obrtničkom komorom Bjelovarsko-bilogorske županije.

+ više

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost