ČLANOVI

ŽUPANIJA OSIGURALA BESPLATNU ŠKOLSKU PREHRANU ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

Vijesti / 27. 09. 2016.

Hrvatska je među zemljama Europske unije koje imaju visoku stopu rizika od siromaštva te brojni građani ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Kako bi osigurala dodatna sredstva za borbu protiv siromaštva i materijalne deprivacije, Hrvatska je izradila Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., kao strateški okvir za korištenje Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

U tu svrhu je osigurano 43 milijuna eura za Republiku Hrvatsku u razdoblju od 2014. do 2020. godine, od čega je 36,6 milijuna iz Fonda.

Cilj Fonda je poticanje socijalne kohezije i uključenosti istodobno smanjujući sve oblike siromaštva te osobito teške oblike poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Fond ne pomaže samo nezaposlenima i korisnicima socijalne skrbi, već i većem broju korisnika, poput ljudi koji ne mogu ostvariti pravo na socijalnu skrb zbog dohodovnog cenzusa.

Bjelovarsko-bilogorska županija dana 28.8.2016. godine potpisala je ugovor o provedbi projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u okviru natječaja „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“.

Projekt je vrijednosti 957.104,43 kune a projektna dokumentacija izrađena je od strane Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života ugroženih društvenih skupina, dok je specifični cilj osigurati prehranu učenicima osnovnih škola za vrijeme boravka u školi. Kriterij po kojima su djeca odabrana su djeca čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, djeca čiji roditelji imaju status dugotrajno nezaposlene osobe, djeca iz višečlanih obitelji i samohranih roditelja, te djeca koja su smještena u udomiteljskoj obitelji, ali i sva ona djeca koja ne pripadaju u te kategorije i kojoj po procjeni ravnatelja škola treba biti osigurana prehrana.

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je danas Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Osiguravanje školske prehrane u riziku od siromaštva“ s ravnateljima 21 osnovne škole s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, tako da će za 791 učenika, iz 21 osnovne škole s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, biti osigurani besplatni školski obroci i to tijekom cijele školske godine 2016./2017.

Izvor: http://www.bbz.hr
 

+ više

U NAJAVI -Podrška razvoju partnerstava OCD-a i ustanova za provedbu programa društveno korisnog rada

Vijesti / 27. 09. 2016.

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Prihvatljivi prijavitelji:  organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakulteti i umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole) i javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opći cilj: povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice.

Specifični ciljevi: osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama; uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Ciljane skupine: korisnici usluga organizacija civilnoga društva; skupine u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; volonteri; zaposlenici u organizacijama civilnoga društva; zaposlenici visokoobrazovnih ustanova; studenti.

Ukupna alokacija: za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn.

Sufinanciranje projekata: nije zatraženo.

Izvor: http://www.esf.hr/

+ više

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE U OKVIRU JAVNOG POZIVA “POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA”

Vijesti / 15. 09. 2016.

13. rujna 2016. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je DRUGU IZMJENU NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Poticanje društvenog poduzetništva”.

Izmjene natječajne dokumentacije obuhvaćaju sljedeće:
Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak zamijenjena novom verzijom: Uputa za prijavitelje_Drugi ispravak;
Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Prvi ispravak zamijenjen novom verzijom: Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Drugi ispravak;
Sažetak poziva_Prvi ispravak zamijenjen je novom verzijom: Sažetak poziva_Drugi ispravak.

Sve promjene u okviru Uputa za prijavitelje_Drugi ispravak označene su crvenom bojom radi lakšeg snalaženja potencijalnih Prijavitelja.

Cjelokupnu dokumentaciju kao i sve ostale informacije o natječaju možete pronaći na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/

+ više

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Vijesti / 11. 08. 2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/eu-fondovi/financijsko-razdoblje-eu-2014-2020/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/360

+ više

OBJAVLJENO 7 NOVIH EU NATJEČAJA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA, E-USLUGA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

Vijesti / 22. 07. 2016.

U ponedjeljak 18. srpnja 2016. godine u dvorani Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeno je sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti.

Ulaganja u razvoj e-usluga javne uprave, bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice, domove zdravlja, domove za socijalnu skrb i centre za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj provodit će se kroz sedam natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“:

- Razvoj e-Usluga

- Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini 

- Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

- Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama

- Poboljšanje socijalne infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije - I. faza

- Poboljšanje infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade kao podrška procesu deinstitucionalizacije- I. faza

- Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije - I. faza

Realizacijom tri natječaja iz područja zdravstvene zaštite očekuje se smanjenje broja upućivanja u bolnice zbog povećanog broja i kvalitete usluga na primarnoj razini, povećanje produktivnosti bolnica i smanjenje na listama čekanja. Također, predviđena je nabava 13 novih CT uređaja, 1 linearni akcelerator, 4 digitalna mamografa te izgradnja ili rekonstrukcija dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija.

Uz pomoć sredstava iz tri natječaja u području socijalne uključenosti očekuje se smanjenje broja korisnika u institucijama te povećan broj onih koji napuštaju institucije i prelaze u nove oblike skrbi, dok će se kroz natječaj iz područja e-usluga postići bolja transparentnost, odgovornost i učinkovitost javne uprave kroz izradu 15 e-servisa za građane te povećanje korištenja e-uprave za 30 posto.

Više informacija kao i natječajnu dokumentaciju navedenih natječaja možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji

+ više

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost