ČLANOVI

EUROPSKA KOMISIJA OBJAVILA POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA PROGRAM ERASMUS+ ZA 2017. GODINU

Vijesti / 28. 10. 2016.

Dana 20. listopada 2016. Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu. 

 

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih; Mobilnost pojedinaca u području mladih; Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus; Događaji velikih razmjera europske volonterske službe)

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse (Strateška partnerstva u području mladih; Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja; Strateška partnerstva u području mladih; Koalicije znanja; Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja; Jačanje kapaciteta u području mladih)

Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika (Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih)

Aktivnosti Jean Monnet (Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti)

Sportske aktivnosti (Zajednička partnerstva, Mala zajednička partnerstva, Neprofitni europski sportski događaji.

Rokovi za prijavu na navedene aktivnosti ovise o podaktivnosti za koju se prijavljuje.

Detaljnije informacije na poveznici: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/europska-komisija-objavila-poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2017-godinu/

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ koji se nalazi u privitku.

Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije http://www.mobilnost.hr

.

 

Izvor: http://www.mobilnost.hr

+ više

USKORO NOVI NATJEČAJI ZA MJERE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Vijesti / 17. 10. 2016.

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju najavljuje raspisivanje natječaja za sljedeće tipove operacija:

7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

                     od 26. listopada (podnošenje prijava od 4. studenog) do 23. prosinca 2016. godine.

7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

                     od 23. studenog (prijave od 12. prosinca)  do 10. siječnja  2017.

Napomena: Svi projekti za tip operacije 7.4.1. koji uključuju gospodarsku djelatnost (svaka djelatnost koja se sastoji od pružanja robe i usluga na tržištu) sukladno odredbama članaka 21. i 22. Pravilnika o provedbi Mjere 7, biti će isključeni iz mogućnosti dodjele sredstava po ovom  natječaju.

9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

                    od 04. studenog 2016. godine  do 16. siječnja  2017.

Također, u drugoj polovici studenog očekujemo i raspisivanje natječaja za mjeru 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“, podmjeru 3.1 „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“.

Svi natječaji biti će objavljeni u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama http://www.ruralnirazvoj.hr i www.apprrr.hr.

Već sada na spomenutim stranicama možete pronaći Pravilnike o provedbi spomenutih mjera te se na vrijeme pripremiti za nadolazeće natječaje.

Ministarstvo poljoprivrede će do objave natječaja organizirati info radionice za sve potencijalne korisnike spomenutih mjera. Točan raspored radionica biti će objavljen do sredine sljedećeg tjedna na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

Izvor: http://www.ruralnirazvoj.hr

+ više

OBJAVLJEN JAVNI POZIV: POTICANJE RADA S DAROVITOM DJECOM I UČENICIMA NA PREDTERCIJARNOJ RAZINI

Vijesti / 14. 10. 2016.

Javni poziv "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini" otvoren je 13. listopada 2016. godini do 12. prosinca 2016. godine. Nadležno tijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i škole.

Opći cilj:
Razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima

Specifični cilj:
1. Jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, s posebnim naglaskom na razvoj kompetencija rane identifikacije
2. Razvoj i implementacija individualiziranih i fleksibilnih programa, metoda i oblika rada prilagođenima darovitim učenicima.

Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK

Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK

Više informacija kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici: http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/poticanje-rada-s-darovitom-djecom-i-ucenicima-na-predtercijarnoj-razini/

Izvor:esf.hr

+ više

NAJAVA - UNAPRJEĐENJE PISMENOSTI - TEMELJ CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Vijesti / 11. 10. 2016.

U najavi je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja za koji je nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Poziv je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola.

Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno - obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: škole

Opći cilj: Unaprijediti informacijsku pismenost kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje

Specifični ciljevi: Povećati razinu kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju, razviti i uvesti kurikulum/e izvannastavne aktivnosti/fakultativnog predmeta i/ili projekte iz jednog ili više područja informacijske pismenosti

Ciljne skupine: Učenici osnovnih i srednjih škola, odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih i srednjih škola

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr

+ više

NAJAVA - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vijesti / 11. 10. 2016.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavljuje da će tijekom studenoga 2016. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, koji se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet Poziva: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom.

Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Ovim pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prijavitelji:

1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su:
vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

2. Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove) pod uvjetima: da su osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.200.000,00 kuna.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr
 

+ više

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip
Europska komisija
Agencija za investicije i konkurentnost